links

 • Eurotransplant
  Deze organisatie behartigt alles in verband met orgaandonatie van de donor tot de ontvanger, binnen aan aantal Europese landen, waaronder België.
 • ESPN
  Europese vereniging voor Kindernefrologie
 • IPTA
  International Pediatric Transplant Association
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  Hier vindt u ook alle bijsluiters van geneesmiddelen
 • Villa RozeroodEen vakantiehuis in De Panne voor gezinnen die een zware zorgbelasting kennen. U kan op eigen initiatief voor u en uw gezin dit pand reserveren. Het is een privé initiatief maar het wordt door diverse politieke overheden, universiteiten en ziekenhuizen ondersteund.
 • SAFE-PEDRUG: een onderzoeksproject met o.a. als doel wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen bij kinderen verbeteren
 • Fonds Kind en Orgaantransplantatie : Het Fonds heeft als primaire doelstelling zowel wetenschappelijke als psychosociale aspecten van transplantatie bij kinderen financieel te steunen.
 • VOSOG: hoofdsponsor van het jaarlijkse kamp voor nierpatiëntjes
 • UToPaed: multicentrisch project over de rol van Uremische Toxines in de behandeling van kinderen met nierfalen www.facebook.com/UToPaed
 • Sailing Kids: Deze stichting organiseert gratis zeilvakanties voor ernstige en chronische zieke jongeren, kinderen en hun gezinnen.
 • VPP Vlaams patiëntenplatform

Universitaire centra voor kindernefrologie in Vlaanderen: