over ovnp

OVNP wil het contact tussen ouders van nierpatiëntjes, artsen en verplegend personeel bevorderen. Daarmee wil OVNP bijdragen tot een verhoogd succes van dialyse en transplantatie bij nierpatiëntjes. Daarnaast wil OVNP ook morele steun betekenen voor de families van nierpatiëntjes. Tevens wil OVNP de problematiek van kinderen met nieraandoeningen beter bekend maken in de maatschappij.

 • In 1981 werd de Oudervereniging voor Nierpatiëntjes opgericht, dit is voor de ouders van de groep Vlaamse nierpatiënten van 0 tot 18 jaar.
 • De vereniging stelt zich tot doel informatie te verstrekken aan ouders van nierpatiëntjes, het contact tussen ouders onderling en tussen ouders, artsen en verplegend personeel te bevorderen.
 • Jaarlijks wordt een vakantiereis georganiseerd voor dialysekinderen en getransplanteerde kinderen. Op die manier krijgen ook ouders van nierpatiënten de kans op adem te komen.
 • De Vereniging werkt samen met de Universitaire Ziekenhuizen van Antwerpen, Gent en Leuven. Ze zorgt voor spel- en onderwijsmateriaal tijdens de dialyse. Ze komt tussen bij sommige niet-terugbetaalde geneesmiddelen.
 • Als vereniging doen wij graag beroep op sponsoring om onze werking te financieren.
 • De activiteiten van de vereniging passen zich aan aan de behoeften van de ouders en hun kinderen.
 • Doelstellingen:
  • Psychosociale ondersteuning
  • Informeren van ouders in verband met hulpverlening op medisch en sociaal vlak.
  • Bekend maken van de problematiek van verzorging van nierpatiëntjes
  • Verbeteren van de wetgeving waar mogelijk
  • Nastreven van uniformiteit in verband met terugbetalingtarieven.
  • Aanmoedigen van samenwerking tussen ziekenhuizen.
  • Samenbrengen van financiële middelen voor wetenschappelijk onderzoek of ter ondersteuning van nierpatiëntjes.

U kan ons uiteraard ook helpen in onze werking door ons financiëel te steunen.                           Wij danken U voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn! Via de contactpagina kan u verdere inlichtingen bekomen.